Bel ons  09 348 21 49 Contacteer ons

Een unieke aanpak, gericht op maximale efficiëntie en transparantie die leidt tot de meest optimale oplossing

Een grondige renovatie om van je woning je levenslange thuis te maken, beslis je niet in een handomdraai. Met een gestructureerd plan van aanpak, gebaseerd op onze jarenlange expertise, loodsen we je – als echte partners – doorheen dit renovatieproces.

Onze aanpak in 4 stappen: analyse, creatie, uitvoering en nazorg.

01

Analyse

In een eerste telefonisch onderhoud peilen we naar je plannen en budgettaire verwachtingen. We leggen dan ook graag een eerste afspraak bij jou thuis vast voor onze unieke THUYSMAKER-SCAN. Tijdens deze scan luisteren we actief naar al je wensen. We bespreken de grote lijnen van het project, energie-optimalisatie, structurele aanpassingen en timing en doen een grondige scan van de aan te passen ruimtes in de woning. We geven uitgebreid advies over toekomstgerichte aandachtspunten, oplossingen en mogelijke opties.

Op basis van onze scan bezorgen we je binnen de 3 à 4 weken een uitgebreid rapport gecombineerd met een eerste budgettering en planningsinschatting van het project.

Zet alvast de eerste stap en bezorg ons je gegevens voor een vrijblijvend telefonisch onderhoud.


02

Creatie

We komen het uitgebreide rapport en de budgettaire inschatting toelichten en verfijnen indien nodig. Bij akkoord van beide partijen starten we met het ontwerpen en verder detailleren van de renovatiewerken.

In deze fase doen we de concrete opmetingen, adviseren we bij de keuze van materialen, technieken en eventuele partners die onder onze coördinatie meewerken aan het project. We werken gedetailleerde plannen uit en bezorgen jou aanvullende budgetten in alle transparantie.

Na overleg zorgen we voor een efficiënte planning van de werken om de impact van de renovatie te beperken. We geven advies en helpen je graag bij het bekomen van eventuele stedenbouwkundige vergunningen, aanvragen van premies en andere administratieve formaliteiten.


03

Uitvoering

Bij goedkeuring van de detailontwerpen en –planning en het gedetailleerd budget gaan we aan de slag. Onze projectleider - die van bij het eerste bezoek alle gesprekken/uitwisseling van ideeën gevolgd heeft – coördineert de werkzaamheden en houdt je continu op de hoogte van de evolutie. Onze projectleider is jouw unieke aanspreekpunt gedurende het ganse traject.

We streven maximale pro-activiteit na, maar trachten ook rekening te houden met onverwachte elementen. We zijn flexibel als het kan (kleine aanpassingen, inspelen op onverwachte hindernissen) en rigide als het moet (om planning, afspraken en budget te kunnen bewaken).

Tijdens de uitvoering van het project ligt onze focus op het ontzorgen van jou als klant. We werken bij voorkeur met onze eigen partners omdat zij ons garanties leveren op het vlak van uitvoering, afspraken en prioriteiten.

Vertrouw op onze expertise. Lees meer over ons


04

Nazorg

Na uitvoering van de werken zorgen we uiteraard voor een perfecte oplevering. We bekommeren ons over het afleveren van alle vereiste certificaten. Zo zorgen we tijdig voor correcte EPB-verslagen, bezorgen we jou EPC-certificaten en ontvang je van ons ook de as-built plannen en een Post Interventie Dossier (PID).

We evalueren samen het project, bespreken nog de potentiële nazorg en onderhoudselementen en overlopen samen de gedetailleerde afrekening en de eventuele afwijkingen t.o.v. het initieel budget: ook hier vormen transparantie en correctheid ons leidmotief.

Als we er in geslaagd zijn jouw droom te realiseren, leggen we dit graag op beeld vast en klinken we met plezier op een zorgeloze toekomst in jouw “nieuwe” thuis.

Wil jij ook de meest optimale oplossing voor je woning?

Laat ons starten met een eerste gesprek waarin we peilen naar je verwachtingen en wensen.

Contacteer ons